กระพ้อลำเลียง

คุณสมบัติสินค้า:

เราสามารถ ออกแบบ สร้างและซ่อมบำรุงกระพ้อลำเลียงสำหรับลำเลียงเมล็ด หรือผงวัสดุ ขึ้นตามแนวดิ่งซึ่งใช้กันมากในอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ เช่น อาหารและยา, ปุ๋ย, ซีเมนต์และหล่อเหล็ก

Share

Share

กระพ้อลำเลียง

เราสามารถ ออกแบบ สร้างและซ่อมบำรุงกระพ้อลำเลียงสำหรับลำเลียงเมล็ด หรือผงวัสดุ ขึ้นตามแนวดิ่งซึ่งใช้กันมากในอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ เช่น  อาหารและยา, ปุ๋ย, ซีเมนต์และหล่อเหล็ก กระพ้อลำเลียงของเราสามารถเลือกได้หลายรูปแบบดังนี้

·        ใช้สายพาน หรือ โซ่ (เหล็ก/SUS)

·        โครงสร้าง  เหล็ก/สเตนเลส

·        ลูกกระพ้อ  เหล็ก, สเตนเลส, PVC หรือ Nylon

·        สามารถติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการไหล

·        สามารถติดตั้งอุปกรณ์นิวแมติกเพื่อควบคุมทิศทางการไหลออกของวัสดุได้

·        สามารถติดตั้งบันได/ทางเดินเพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุง

Powered by MakeWebEasy.com